Fakta nr 10 av 10

Artenes forsvinnelse

Klodens arter forsvinner opptil 1000 ganger raskere enn naturlig tempo. Skal vi stoppe det dramatiske tapet av biologisk mangfold, må vi redde regnskogen.

Sist noen så snurten av den gylne padda Incilius periglenes, eller golden toad, var i et naturreservat i Costa Rica i 1989. Siden da har en ukjent antall arter lidd samme skjebne. Hvilken art som blir den neste som utryddes vet vi ikke. Men det vi vet er at klodens arter forsvinner i et tempo som er opptil 1000 ganger raskere enn det som antas å være naturlig.

Skal vi stoppe det dramatiske tapet av planter og dyr må vi klare å redde regnskogen, hvor over halvparten av landjordas dyr og planter lever. Om ikke noe gjøres, kan den nylig registrerte pilgiftsfrosken Andinobates cassidyhornae være den neste som forsvinner. Frosken ble ført opp på rødlista over utrydningstruede arter samtidig som den ble registrert, eller «oppdaget», av en tropeforsker. Frosken, som hører hjemme i Colombia, finnes bare innenfor et lite område og er ekstra utsatt fordi dette skogområde nå trues.

Truede arter i regnskogland

Ødeleggelse av natur er den største trusselen for arter på randen av utryddelse. Den etterlyste, eller snarere utryddete golden toad, led derimot en annen skjebne. Den ble verdensberømt som det første dyret som trolig ble utryddet på grunn av klimaendringene. Selv om forskere fortsatt diskuterer om dette faktisk var årsaken til at nettopp denne frosken ble borte, er det stor enighet om at klimaendringene utgjør en stor trussel mot naturmangfoldet på jorda.

Fortsetter utviklingen, risikerer orangutangen på Borneo å være utryddet innen få år

Av regnskogslandene i Afrika er det helt klart Madagaskar med 873 truede arter som peker seg ut som det landet med flest truede arter. Kamerun har hele 463 arter på rødlista, og den gigantiske regnskogsnaboen DR Kongo har 314 registrerte truede arter.

I Sørøst-Asia er situasjonen klart mest kritisk i Indonesia og Malaysia, som hver har over 1200 truede arter. I Amazonas topper det lille landet Ecuador med hele 2301 truede arter. Til sammenligning har det største Amazonas-landet, Brasil, 937 arter registrert på rødlista.

Regnskogens ikoner er i fare

Regnskogen i Asia har flere stedegne dyre- og plantearter som nå er direkte truet som følge av avskoging. Orangutangen er et av dyrene som bare lever vilt i regnskogene i Malaysia og Indonesia. I dag eksisterer det bare mellom 40 000 og 50 000 orangutanger på Borneo, mens det er færre enn 10 000 igjen på Sumatra. (Kilde: Dyreparken i Kristiansand).

Avskogingen fører også til at orangutangene og andre dyr som lever i regnskogen får et stadig mindre område å leve på. Mindre plass fører igjen til mer kamp om de få gjenværende ressursene i skogen. Siden midten av 1900-tallet har 86 prosent av orangutangene på øya Borneo blitt borte, ifølge den internasjonale rødlista. Fortsetter utviklingen, risikerer orangutangen å være utryddet innen få år. 

I tillegg er Sumatratigeren kritisk truet på grunn av avskogingen. Som navnet tilsier lever den kun på Sumatra, og forskere antar at det kun er 500 individer igjen av arten.

Hver femte planteart truet

Det er registrert 380 000 plantearter på jorda, men hver femte av disse er i fare. Tropene er den delen av verden der artene forsvinner raskest, og store regnskogsøyer som Madagaskar og øyene i Sørøst-Asia er sammen med randsonene av verdens regnskoger de mest utsatte stedene.

Det rike biologiske mangfoldet i regnskogene, kombinert med det økende presset på disse områdene for mer jordbruksland og jakt på ressurser, gjør regnskogene til en frontlinje for artsutryddelsen på landjorda. Lenge har man anslått at artsutryddelse på kloden skjer 100 til 1000 ganger raskere enn naturlig.

I ei tid med klimaendringer kan treet Poutera maxima være en viktig buffer. Treet har tykk bark og er svært motstandsdyktig mot brann og tørke

En studie publisert i Science i mai 2014 hevder at vi nå veldig sannsynlig ligger i øverste del av dette intervallet. Forskerne har nemlig kommet til at artstapet i tidligere tider trolig var lavere enn man har trodd, og dagens utryddelsestakt er dermed mer dramatisk i forhold til før-industriell tid. Man beregner at det hvert år forsvinner 100 arter per million arter som finnes.

På den positive siden viser forskerne at vi aldri tidligere har hatt mer kunnskap om de truede artene, og at ny teknologi kan gjøre det lettere å overvåke arter og identifisere trusler – og dermed sette i verk nødvendige tiltak for å beskytte dem.

Er det egentlig så farlig om noen blir borte?

Spørsmål om hvor viktige enkeltartene er i den store sammenhengen er heftig debattert blant forskere. En studie av artsrike økosystemer fra 2013 svarer at enkeltarter er svært viktige for økosystemets funksjoner. En studie av 662 ulike tropiske treslag i Fransk Guyana, Surinam og Guyana fant at sjeldne arter er mye viktigere for økosystemet enn det deres antall og utbredelse skulle tilsi.

Et eksempel er et tre som nylig er beskrevet vitenskapelig, Pouteria maxima, som vokser seg over 40 meter høye i regnskogen i Fransk Guyana. Treet har veldig tykk bark, noe som gjør det eksepsjonelt motstandsdyktig mot brann og tørke, og det kan dermed ha en viktig bufferfunksjon for å opprettholde skogens struktur i ei tid hvor klimaendringer gjør regnskoger mer utsatt for tørke og brann.