Palmen dinosaurene spiste

Gå til innholdet
En palme.

Konglepalmene har overlevd planteetende dinosaurer, men er blitt mange færre siden den gang.

Konglepalmenes utviklingshistorie går 300 millioner år tilbake i tiden. I vår tid finnes de i tropeskogene, men en gang var de vidt utbredt på planeten. De hadde sin storhetstid i dinosaurenes tidsalder (ca. 250 – 65 millioner år siden). Den gang var de så vanlige at de må ha fanget de store planteetende dinosaurenes oppmerksomhet.

Husdyr som spiser av konglepalmen mister styringen, tumler omkring og faller lett utfor stup og skrenter

Konglepalmenes giftige kjemiske forbindelser er høyst sannsynlig utviklet som et forsvar mot beitende dinosaurer. Det har lenge vært kjent at husdyr som beiter av konglepalmer får en sykdom som lammer dyrenes bakkropp. De mister styringen, tumler omkring og faller lett utfor stup og skrenter. Uten mulighet til å klare seg selv, omkommer dyrene etter hvert.

Kanskje ble dinosaurer rammet på en lignende måte. Kanskje hadde konglepalmene allerede den gang utviklet et forsvar som kunne nedlegge de største kjemper som har vandret på jordoverflata.

Blir brukt i matlaging

Til tross for sin farlige gift, er konglepalmer blitt brukt som matkilde for mennesker. Urfolk har utnyttet margen av stengler og malt mel fra frøene. Riktig behandling for avgifting av plantedelene er viktig for at de skal kunne spises.

Etter annen verdenskrig ble det avdekket at Chamorro-folket, urbefolkningen på øya Guam i det vestlige Stillehavet, var blitt hardt rammet av en underlig sykdom. Den snikende nervesykdommen, kjent som «Lytico-Bodig», hadde et vidt spekter av symptomer. Noen minnet om ALS (amyotrofisk lateralsklerose), andre om Parkinsons sykdom og Alzheimers. Chamorro-folket brukte tradisjonelt mel laget av frø av konglepalmer og spiste ekstra mye av dette i krigsårene. Det var naturlig å anta at sykdommen skyldtes inntak av gift fra konglepalmer, oppsamlet i kroppen gjennom en årrekke.

Flaggermus som giftbærere

I boka The Island of the Colorblind har den verdensberømte nevrologen og forfatteren Oliver Sacks tatt for seg noen underlige sykdomsfenomener på noen øyer i Stillehavet. I annen del av boka søker han en forklaring på sykdommen som rammet Chamorro-folket. Han tror overføringen av giften kan ha skjedd med en lokal art av fruktetende flaggermus, som inngår i Chamorro-folkets tradisjonelle kosthold. Frø fra konglepalmer utgjør en stor del av disse flaggermusenes føde. Dette er en mulig forklaring på den mystiske sykdommen.